USTAV FORUMA ARIEL 17

Go down

USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Mon Feb 22, 2010 1:37 am

ČLAN 1

Forum Ariel 17 je demokratski, sekularni, multietnički, multirasni i multikulturani forum, u kom se ljudska, korisnička, manjinska i politička prava maksimalno poštuju i štite.

ČLAN 2

Forum Ariel 17 je potpuno nezavistan forum i sav njegov suverenitet mu garantuju pre svega njegovi korisnici.

ČLAN 3

Forum Ariel 17 ne toleriše nikakav oblik sajber kriminala, te će se najstrože kazne, kako doživotni ban, tako i banovanje IP - a koristiti kao kazna za sajber kriminal.

ČLAN 4

Poruke mržnje, kao i pretnje, nisu dobrodošle na forumu Ariel 17. One će biti obrisane, ali će pre toga, putem print screen - a ili putem copy - paste metoda, biti prenesen u temu "Stub srama", koja je otvorena samo za moderatore i administratore foruma Ariel 17.

ČLAN 5

Vrhovno zakonodavno telo foruma Ariel 17 jeste parlament. Parlament sa sastoji od 150 članova, sem u vanrednim slučajevima, kao npr. prilikom proglašenja nezavisnosti foruma Ariel 17. Parlamentarni izbori održavaju se na svaka tri meseca. Na prvoj sednici, članovi parlamenta biraju predsednika i tri potpredsednika skupštine.

ČLAN 6

Predsednik foruma Ariel 17 jeste individualna osoba sa najvećim ovlašćenjima na forumu. Ta osoba ni u kom slučaju ne može biti administrator ili moderator, već administrator samo u vanrednim slučajevima, kao npr. prilikom proglašenja nezavisnosti, izvršava funkciju predsednika (acting president) do izbora novog, čim se za to ukaže prilika.

ČLAN 7

Telo sa većim ovlašćenjima od skupštine jeste vlada, koju postavlja predsednik republike od datuma svog izbora pa sve do inauguracije, koja se tradicionalno obavlja 17. marta svake godine. Vlada se sastoji od šest ministara, ministra odbrane, ministra inostranih poslova, ministra kulture, ministra unutrašnjih poslova, ministra za uređivanje foruma i ministra sporta (ministar sporta dodat 25. februara 2010.)

ČLAN 8

Predsednički izbori se sastoje od dve faze. Prva je prvi krug, u kom se svi predsednički kandidati sukobljavaju. Ukoliko jedan predsednički kandidat ima više od 50% ukupne podrške svih glasača, prvi krug postaje jedina faza izbora te godine. Ukoliko nijedan kandidat nema više od 50% podrške, drugi krug se održava najviše 5 dana kasnije. Drugi krug je konačna faza izbora.

ČLAN 9

Pošto se 17. mart uvek postavlja kao tradicionalni dan inauguracije, predsednik mora da ima minimalno 5 dana da postavi vladu, između dana svog izbora i inauguracionog dana. Dani počinju da se računaju, od onog trenutka u kom je drugi krug (ili prvi krug, zavisi od broja ljudi koji su glasali za pobednika) završen. Dakle, najkasniji datum za drugi krug može biti 11. mart.

ČLAN 10

I ako je sekularan, forum Ariel 17 ima svog verskog vođu, koji može biti bilo koje religije. On vlada forumom za "Religiozna pitanja" i isto tako ne može biti ni administrator ni moderator. Pored njega svaka religija (hrišćanstvo, islam, judaizam, hinduizam i budizam) imaju svoje predstavnike na forumu. Verski vođa nema pravo da se meša u državne poslove foruma, ali se pita što se tiče svakog religioznog/verskog problema. Njega takođe biraju članovi foruma, demokratski, a on mora da bude jedan od predstavnika religija.


Last edited by Admin on Sun Feb 28, 2010 11:42 pm; edited 2 times in total
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Mon Feb 22, 2010 1:44 am

ČLAN 11

Forum Ariel 17 nije neutralan forum, te ima svoju kancelariju za međunarodne odnose, kojom rukovodi ministar inostranih poslova. Uz saglasnost predsednika Republike, ministar inostranih poslova postavlja ambasadore u drugim forumima. Takođe, uz odobrenje foruma u koji se ambasador šalje, tamo može da bude otvorena posebna tema - ambasada foruma Ariel 17 u tom forumu.

ČLAN 12

Vrhovno pravno telo u forumu Ariel 17 jeste Forumski sud pravde, koji odlučuje o svakom pitanju. On se deli na viši i niži dom. Viši se bavi visokim pitanjima, vezanim za parlament, vladu, predsednika ili odnose sa drugim forumima, kao i hakerske napade, a niži za lakše prekršaje.

ČLAN 13

Sem što je zadužen za kulturni razvoj foruma Ariel 17, ministar kulture se takođe bavi i forumskom propagandom. Pre nego što bude objavljena, parlament je zadužen da je odobri, te da proceni da li je ona u skladu sa Ustavom, sa zakonima i rezolucijama foruma Ariel 17.

ČLAN 14

Predsednikov mandat ima ograničenja - svaki predsednik može biti biran maksimalno tri puta na svoju poziciju (odnosno može vladati maksimalno 3 godine).

ČLAN 15

Na forumu Ariel 17 spam je dozvoljen samo u kafanama. Svaki forum ima svoju kafanu u kojoj se udomljavaju spameri. Spam poruke na temama širom foruma, biće brisane, ali ni jedna druga vrsta sankcija neće biti korišćena protiv članova, sve dok ne počnu da preteruje i to rade namerno. Ne postoji nikakav određen broj spam poruka za koje se ide pred sud, već administrator ima pravo da proceni kada je vreme da se okrivljeni izvede pred lice pravde. Pre nego što se to desi, kada mu admin daje poslednju šansu, on ima obavezu da ga o tome upozori putem privatne poruke. Nakon svake spam poruke, administrator je obavezan da korisniku pošalje link do spam tema na forumu i obavesti ga o Članu 15. forumskog Ustava.

ČLAN 16

Forum Ariel 17 ima svoja forumska obeležja - zastavu i grb, kao i forumsku krilaticu i oficijelnu himnu.

ČLAN 17

Politički sistem na forumu Ariel 17 je multipartijski (višestranački). Svaki korisnik ima pravo da osnuje svoju političku partiju, ali pre nego što može aktivno da izvršava dužnost predsednika te stranke, mora da dobije potvrdu od Komiteta za registraciju. Svake godine, parlament postavlja članove Komiteta za registraciju. U vreme vanrednog stanja (koje samo administrator može proglasiti), kao npr. prilikom proglašenja nezavisnosti foruma Ariel 17, funkciju Komiteta za registraciju i svih njegovih 5 članova vrši administrator.

ČLAN 18

Oficijelni jezik foruma Ariel 17 je srpski jezik, međutim i stranci su dobrodošli. Oni mogu diskutovati na svom jeziku na svim drugim temama, ali za to i postoji posao prevodioca (koji inače mora biti moderator), koji će menjati postove stranaca i ispod njih napisati svoj prevod (naravno, i sačuvati originalan tekst na vrhu).

ČLAN 19

Postoje tri načina na koji predsednik može biti smenjen sa svoje pozicije - ukoliko vlada i parlament zajedno proglase impičment, ukoliko se napravi peticija koju je potpisalo više od 80% članova foruma, ukoliko on to uradi svojom voljom ili ukoliko se vlada i parlament slože da on više nije sposoban da vrši tu funkciju (ukoliko je osoba koja poseduje nalog dobila teške fizičke ili psihičke povrede, ili u koliko više nije među živima).

(UPOZORENJE: OVO NIJE CEO USTAV FORUMA ARIEL 17 ; ADMINISTRATOR ĆE GA DOPUNITI KASNIJE)


Last edited by Admin on Sun Feb 28, 2010 11:43 pm; edited 1 time in total
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Tue Feb 23, 2010 1:51 am

ČLAN 20.

Predsednik republike ima pravo na predsedničku aboliciju, te određenog korisnika može spasiti određene kazne, ukoliko taj akt bude demokratski potvrđen od strane parlamenta i ukoliko se većina članova vlade usaglasi sa tim činom. Tada administrator tu ništa ne može promeniti i kazna okrivljenom se ublažava ili se on potpuno oslobađa, po odluci predsednika još prilikom davanja predsedničke abolicije.

ČLAN 21.

Član parlamenta može da iskoristi svoj imunitet, samo ukoliko u tom aktu dobije podršku predsednika Republike, a član vlade ga ima automatski, sve dok ga ne ponište Vlada i parlament.

ČLAN 22.

1. juna svake godine počinje glasanje za "Godišnji sastanak foruma." Tu se demokratski bira lokacija sastanka članova, moderatora i administratora foruma Ariel 17. Glasanje se, tradicionalno, završava 12. avgusta, a sastanak se održava 28.08., sem prilikom vanrednih okolnosti. Sastanak može otkazati samo vrhovni adminsitrator (kreator foruma), ali on ipak mora biti održan. O datumu sastanaka odlučuje parlament.

ČLAN 23.

Odbrambene vojske foruma (OVF) nemaju pravo da koriste ilegalne akte u borbi protiv hakerskih naprada i ostalih vrsta sajber kriminala, već se uvek moraju oslanjati isključivo na zakon. Onaj ko naredi, ili izvrši, neki ilegalni akt u ime foruma Ariel 17, ne samo da će biti razrešen svih funkcija na ovom forumu i da će mu IP biti automatski banovan, već će protiv njega biti podignuta i krivična prijava.

ČLAN 24.

Kako bi dokazao svoju političku neutralnost, predsednik Republike, kao i svaki član vlade, prilikom stupanja na dužnost, mora da napusti svoju partiju i nema pravo da se u nju vrati ili da se ponovo učlani u bilo koju partiju do isteka svog mandata.

ČLAN 25.

Svaka stranka je potpuno nezavisna od vrhovnih vlasti foruma Ariel 17, te je njena stvar kako će postavljati svoje funkcionere i baviti se unutrašnjom, partijskom politikom, sve dok ona ne krši zakon ili ustav - odnosno ne ugrožava ni jednog člana foruma.

ČLAN 26.

Svaki član ima puno pravu na svoju privatnost, te je zabranjeno, da bez njegovog odobrenja, lični podaci o njemu, uključujući pol, adresu, telefonski broj, i - mejl, IP itd., ne mogu biti javno postavljeni na forumu.

ČLAN 27.

Forum Ariel 17 ima puno pravo da pokreće, učestvuje u ili ratifikuje neke međuforumske sporazume i internet dogovore. Administratori i moderatori nemaju ništa sa ovim pitanjima, sve dok oni ne krše zakon ili ustav foruma Ariel 17, odnosno ne podstiču ili ne izvršavaju sajber kriminal ili hakerske napade. Parlament, vlada i predsednik republike zajedno se dogovaraju i glasaju oko stava foruma Ariel 17 oko svakog pitanja, za koje se forum interesuje. U određenim okolnostima, može se održati i referendum o tom pitanju.

ČLAN 28.

Forum Ariel 17 je potpuno suveren i integralan forum, te ne odgovara za postupke svojih korisnika.

UPOZORENJE: USTAV JOŠ NIJE ZAVRŠEN - BIĆE DOPUNJEN KASNIJE


Last edited by Admin on Sun Feb 28, 2010 11:44 pm; edited 1 time in total
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Tue Feb 23, 2010 2:49 am

ČLAN 29.

Forum Ariel 17 apsolutno garantuje pravične izbore, za šta je zadužen "Komitet za pravedne izbore" (KPI), među kojima su i lica sa specijalnim ovlašćenjima koja mogu da proveravaju IP glasačima, te utvrde da li se radi o višestrukim biračima. Kazne za izbornu prevaru su izuzetno stroge, a provera pravičnosti izbora je detaljna.

ČLAN 30.

Mandat člana parlamenta nema granica, te on može biti biran iznova i iznova, na svaka tri meseca.

ČLAN 31.

Vlada, parlament i predsednik Republike, zajedno, imaju sva državna ovlašćenja, sem objave rata. Ustav garantuje miroljubivost foruma Ariel 17, te će svoj suverenitet i integritet braniti na svim pravnim osnovama, a protiv hakerskih napada boriće se krivičnim prijavama. Ukoliko drugi forum učini nešto što parlament, vlada i predsednik Republike budu smatrali međunarodnim incidentom, svo troje zajedno moraju da se slože da diplomatski odnosi sa tim forumom budu potpuno prekinuti, te da se taj forum stavi na "ignore listu" foruma.

(USTAV ĆE BITI DOPUNJIVAN)


Last edited by Admin on Sun Feb 28, 2010 11:44 pm; edited 1 time in total
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Tue Feb 23, 2010 4:20 pm

ČLAN 32.

Ustav takođe garantuje i apsolutnu privatnost komunikacije, te je strogo zabranjeno objavljivati sadržaj privatne prepiske članova foruma. Takav akt može se učiniti samo parlamentarnih aktom, i uz jednoglasnu podršku predsednika i Vlade, ukoliko je takva akcija neminovna, jer na neki ili više načina ugrožava bezbednost korisnika foruma Ariel 17.

ČLAN 33.

Nacionalni dnevnik foruma Ariel 17 jeste "Ariel danas." Svaki korisnik ima pravo da osnuje svoj medijski servis i da on potpuno besplatno i bez ikakve odgovornosti, funkcioniše, bez ikakve restrikcije ili cenzure, sem ukoliko na neki ili više načina ne krši Ustav foruma Ariel 17. Njegovu kaznu određuje sud, a sprovodi je moderator/administrator ili neko drugo lice ovlašćeno da sprovodi red i zakon na forumu Ariel 17.

ČLAN 34.

Jedini koji mogu proglasiti vanredno stanje na forumu su parlament, Vlada i predsednik Republike, svi zajedno. Pod "specijalnim okolnostima", vrhovni administrator takođe može proglasiti vanredno stanje, a nekada je i njegova potvrda proglašenja obavezna.

ČLAN 35.

Ukoliko građanin foruma Ariel 17 počini zločin na teritoriji čiji on nije državljanin, toj osobi sudiće se na forumu Ariel 17, sem ukoliko parlament, Vlada i predsednik Republike ne odluče drugačije. Ukoliko strani državljanin počini zločin na forumu Ariel 17, Ariel 17 će prvo pregledati Ustav i zakon tog foruma, te će u saglasnosti sa njim, odlučiti o sudbini osobe koja je zločin počinila.

ČLAN 36.

Brak je društvena zajednica između dvoje ljudi. Brak može biti sastavljen samo uz odobrenje suda i par mora biti venčan prvo na sudu, a po želji i u crkvi. Brak može biti zajednica između ljudi istog ili različitog pola, bez ikakve diskriminacije. Dovoljan je zahtev samo jednog bračnog druga da se brak poništi.

ČLAN 37.

Samo parlament ima pravo da proglasi neki datum za nacionalni praznik ili dan žalosti.

ČLAN 38.

Drugi forumi ne mogu graditi ambasade na teritoriji foruma Ariel 17, bez neminovnog odobrenja Ministarstva inostranih poslova.

ČLAN 39.

Ministarstvo inostranih poslova može postaviti ambasadore na drugim forumima, uz odobrenje tih foruma, i potpis predsednika Republike. Ambasador imenuje ostatak diplomatskog tima.

ČLAN 40.

Nijedan podforum foruma Ariel 17 nema pravo na secesiju ili regionalizaciju, bez potvrde predsednika Republike, parlamenta i Vlade.


UPOZORENJE: USTAV NIJE ZAVRŠEN, BIĆE DOPUNJEN KASNIJE


Last edited by Admin on Sun Feb 28, 2010 11:44 pm; edited 1 time in total
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Wed Feb 24, 2010 6:42 pm

ČLAN 41.

Jedna od najvažnijih državnih institucija je i "Biro za nezaposlene korisnike" (BNK), čija namera je da se trudi da korisnicima nađe posao na forumu.

ČLAN 42.

Najviša akademska ustanova na forumu je "Forumska akademija nauka i umetnosti" (FANU). FANU ima svog predsednika, kog bira skupština FANU - a, koja je sačinjena od najviđenijih forumskih intelektualaca. Članovi skupštine FANU biraju se u januaru i novembru svake godine, a predsednik se bira u avgustu, na svake dve godine. On može služiti maksimalno 3 mandata na svojoj poziciji.

ČLAN 43.

Nacionalno sportsko takmičenje foruma Ariel 17 jeste "Forumska Olimpijada", koja se održava na svake dve godine. Na svake dve godine, Olimpijada je različitog karaktera - letnja ili zimska. "Forumska Olimpijada" obuhvata znatno više disciplina nego ovo univerzalno, svetsko takmičenje u stvarnom životu.

ČLAN 44.

Radni vek svakog korisnika je 8 godina. Nakon toga, on se penzioniše i postaje besposlen korisnik, te samim tim ima više vremena za ozbiljnu diskusiju. Korisnik ima pravo i da se nikada ne zaposli ili da se penzioniše pre 8. godišnjice svog radnog staža, ali time mu se znatno smanjuje reputacija u društvu.

ČLAN 45.

Korisnici nad kojima je izvršena izvesna kazna, od strane foruma Ariel 17, mogu biti rehabilitovani samo uz jednoglasnu odluku parlamenta, Vlade i predsednika Republike. Obaveštenje o rehabilitaciji šalje se korisniku na e - mail ili se kontaktira svim raspoloživim sredstvima.

ČLAN 46.

Svaki korisnik (svaki IP) ima pravo na samo jedan nalog na forumu Ariel 17.

ČLAN 47.

Vlada, parlament i predsednik Republike apsolutnu garantuju maksimalnu ravnopravnost polova u svim društvenim sferama.

ČLAN 48.

Forum Ariel 17 ima svoje zvanične, državne dekoracije, ordene i medalje, koje se dodeljuju korisnicima u raznim kategorijama, svake godine (anualno).

ČLAN 49.

Forum Ariel 17 je apsolutno besplatan forum. Njegovi korisnici nisu obavezni da plaćaju novac, ali su novčane donacije svakako dobrodošle. Nijedan član neće dobiti nikakve specijalne privilegije doniranjem novca forumu Ariel 17.

UPOZORENJE: USTAV NIJE ZAVRŠEN, BIĆE DOPUNJAVAN


Last edited by Admin on Sun Feb 28, 2010 11:45 pm; edited 1 time in total
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Wed Feb 24, 2010 6:58 pm

ČLAN 50.

Prilikom inauguracije predsednika Republike, 17. marta svake godine, on polaže sledeću zakletvu:

"Ja, (ime i prezime), svečano se zaklinjem da ću najbolje što mogu braniti red i zakon, štiti ljudska, građanska, politička i manjinska prava, da ću se zalagati za slobodu govora i izražavanja, sve u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama foruma Ariel 17."

ČLAN 51.

Vrhovni administrator (kreator foruma) je onaj pred kojim se predsednik Republike zaklinje, na inauguraciji.

ČLAN 52.

Ustav je najviši, opšti, pravni akt, koji se mora poštovati bez izuzetaka.

ČLAN 53.

Ustav može biti menjan samo u parlamentu, uz saglanost Vlade i predsednika, a novi Ustav donesen samo putem refereneduma.

ČLAN 54.

Ovaj Ustav stupa na snagu 24. februara 2010. godine.


Last edited by Admin on Sun Feb 28, 2010 11:46 pm; edited 1 time in total
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Fri Feb 26, 2010 12:47 am

PREAMBULA:

Mi korisnici foruma Ariel 17,

Časno i ponosno proglašavamo ovaj Ustav najvišim državnim dokumentom našeg foruma, foruma svih njegovih korisnika, foruma svih korisničkih prava i sloboda, demokratskog, sekularnog, multietničkog, multirasnog i multikulturalnog društva jednakosti i socijalne pravde.
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Fri Feb 26, 2010 12:50 am

IZMENA USTAVA - 25. februar 2010.

Ustav foruma Ariel 17 pisan je od 21. do 24. februara 2010. godine. Međutim, 25. februara 2010. godine, vrhovni administrator foruma izrazio je želju da se član 8 Ustava promeni, te da se pored 5 postojećih ministarstava (ministarstvo inostranih poslova, ministarstvo kulture, ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo odbrane i ministarstvo uređivanja foruma), dodaje i Ministarstvo sporta.
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Father of the nation on Sun Feb 28, 2010 11:47 pm

IZMENA USTAVA - 28. februar 2010.

Po odluci vrhovnog administratora, je zbog nedostatka zainteresovanoti za poziciju potpredsednika, ova titula ukinuta i "ČLAN 7" potpuno obrisan iz Ustava. Sada umesto 55 artikala, Ustav sadrži njih 54.
avatar
Father of the nation
Admin

Posts : 187
Join date : 2010-02-21
Age : 44
Location : Ariel 17 forum

View user profile http://ariel17forum.forumt.biz

Back to top Go down

Re: USTAV FORUMA ARIEL 17

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum